Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy the italians wine food s.r.o.

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy the italians wine food s.r.o.

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012646

Realizace: od 1.1.2020 do 31.12.2021

Cíl projektu:
Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
SMÍCHOV
Strakonická 948/1, Praha 5
Telefon restaurace: +420 733 338 650
Telefon prodejna: +420 603 214 932
info@theitalians.cz
DEJVICE
Národní obrany 29, Praha 6
+420 724 380 060
dejvice@theitalians.cz
PRŮHONICE
Květnové náměstí 34
+420 734 839 737
pruhonice@theitalians.cz